รับประกันสินค้า บริการหลังการขาย

สินค้ามีรับประกันหลังการขาย ตามเงื่อนไขที่กำหนด….

More...

เงือนไขการรับประกัน
1.ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการดัดเเปลงแก้ไขหรือซ่อมเเซมสินค้าโดยบุคคลภายนอก
2.ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานเกินกว่ามาตราฐานที่กำหนด
3.ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานสินค้าผิดประเภท
4.ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระเเทก การล่วงหล่น เเละความเสียหายใดๆอันไม่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งานสินค้าตามปกติ
5.การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าขนส่งเเละการเดินทาง
6.ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถเจรจาต่อรองตามที่เห็นว่าสมควร การตัดสินของทางผู้ขายถือเป็นการสิ้นสุด

ทางเราบริษัท/ห้างร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการรับประกันสินค้า
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้กำหนด
การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า ซึ่งสามารถดูได้จากหน้ารายละเอียดสินค้ารายการนั้นๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า***

ทางเราบริษัท/ห้างร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการซ่อมบำรุง

สินค้าหลังจากหมดการรับประกันทางเรายังมีบริการซ่อมบำรุงตามระยะตลอดอายุการใช้งาน ทำให้สินค้าที่ซื้อไปยังสามารถใช้งานต่ออย่างคุ้มค่า.

More...

Toy Worldwide.Co.,Ltd.

Adress:854/9 Luang Phaeng Road, Tabyao, Ladkrabang, 10520.
+66(0)61-524-1661
E-mail:Contact@toyworldwide.co.th
Office Hours
Monday – Friday 8:00 AM – 7:00 PM