นโยบายความเป็นส่วนตัว
บทนำ

          เราให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ และ หรือ แอพพลิเคชั่น และประสงค์ให้ผู้ใช้บริการได้คุ้นเคยกับวิธีที่จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเราได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อปรับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอหากผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับเงื่อนไขตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดยุติการใช้งาน และ/หรืองดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

ข้อมูลที่รวบรวมจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ช่วยให้เราทราบถึงข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อระบุชื่อ ติดต่อ หรือตามหาผู้ใช้บริการได้ 
เราอาจได้รับข้อมูลจากผู้ใช้เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นโดยตรง เมื่อผู้ใช้บริการให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านการใช้งานต่างๆ ในเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นเช่น การลงทะเบียน การซื้อสินค้าหรือบริการ การแสดงความคิดเห็น การส่งข้อซักถาม ซึ่งลักษณะข้อมูลที่เอสแอนด์พีอาจเก็บรวบรวมไว้จากผู้ใช้บริการโดยตรง ได้แก่ ชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ เป็นต้น 
เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับเท่านั้น เราอาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น

– การบันทึกการขาย ตามกระบวนการทำงานและจัดส่งรายการสั่งสินค้าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าให้ผู้ใช้บริการทราบ
– การบริการผู้ใช้เว็บไซต์ และเราซึ่งรวมถึงการตอบสนองผู้บริโภคในเรื่องคำถาม ข้อสงสัย การบริการ คำติชม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เรา
– แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชั่น
– เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและวิเคราะห์ทางการตลาด
– เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์และ แอพพลิเคชั่นให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บิรการ
– เพื่อการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ใหม่ รายการส่งเสริมการขายการโฆษณาและอื่นๆ

บัญชีผู้ใช้ของท่าน
– ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของท่าน และจำกัดการเข้าดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของท่าน และ ท่านตกลงที่จะยอมรับผิดชอบ/ยอมรับค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของท่าน
– ท่านไม่ควรใช้บัญชีและรหัสผ่านของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของท่านเองในการดำเนินการใดๆบนเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่นนี้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะไม่เปิดเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้บริการแก่บุคคลที่สามซึ่งมีวัตถุประสงค์จะใช้ข้อมูลในการทำการตลาดโดยตรงกับผู้ใช้บริการ เว้นแต่ได้รับความยินยอมที่ระบุไว้ชัดเจนก่อนหน้านั้นแล้วอย่างไรก็ดี เรายัง 
อาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สามด้วยวัตถุประสงค์บางประการ ขึ้นอยู่กับเหตุผลดังนี้

– บริษัทในเครือ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่นิติบุคคลอื่นที่อยู่ในเครือของเรา
– ผู้ให้บริการทางธุรกิจหรือคู่ค้าทางธุรกิจกับเรา เราอาจจะมีความเกี่ยวพันกับผู้ให้บริการทางธุรกิจ ตัวแทน หรือ ผู้รับเหมา ในฐานะตัวแทนกระทำการในนามเรา รวมถึงเป็นผู้ประสานงานเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น เราและการบริการที่มีให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น บุคคลที่สามเหล่านี้อาจนำมาซึ่งการเข้าใช้ หรือเหตุผลใดๆก็ตามที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ในการให้บริการกับท่าน
– ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย และการถ่ายโอนทางธุรกิจ เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหากมีข้อบังคับทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ การตัดสินใจโดยสุจริตของเรา ซึ่งต้องมีความสมเหตุสมผลและจำเป็นอย่างยิ่งในขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายหรือมีผลในกระบวนการดำเนินการทางคดี ในรูปแบบการโอนกิจการทั้งหมด หรือการโอนกิจการเพียงบางส่วน หรือการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของเราโดยบริษัทอื่น ผู้เข้ารวบกิจการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เราคงรักษาไว้อยู่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวด้วย

คุกกี้
เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่มีลักษณะคล้ายกันอื่นๆ เพื่อช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น และนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นของเราให้ดีขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เก็บรวบรวมจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ เรา

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนบุคคล
เราอาจเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนบุคคลตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นนี้ การที่ผู้ใช้บริการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับและตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับแก้ไข

Terms of Service and Privacy Policy

TOY WORLDWIDE TERMS OF SERVICE

Please read these Terms of Service (collectively with TOY WORLDWIDE Privacy Policy referred to as the “Terms of Service”) fully and carefully before using TOY WORLWIDE application (the “Application”) and the services, features, content or site offered by TOY WORLDWIDE(“we”“us” or “our”) (together with the Application referred to as the “Services”). These Terms of Service set forth the legally binding terms and conditions for your use of the Application and the Services.

 1. Acceptance of Terms of Service.
  1. By registering for and/or using the Services in any manner, including but not limited to visiting or browsing the Application and relevant sites, you agree to these Terms of Service and all other operating rules, policies and procedures that may be published from time to time on the site by us, each of which is incorporated by reference and each of which may be updated from time to time without notice to you.
  2. Certain of the Services may be subject to additional terms and conditions specified by us from time to time; your use of such Services is subject to those additional terms and conditions, which are incorporated into these Terms of Service by this reference.
  3. ARBITRATION NOTICE AND CLASS ACTION WAIVER: EXCEPT FOR CERTAIN TYPES OF DISPUTES DESCRIBED IN THE ARBITRATION SECTION BELOW, YOU AGREE THAT DISPUTES BETWEEN YOU AND US WILL BE RESOLVED BY BINDING, INDIVIDUAL ARBITRATION AND YOU WAIVE YOUR RIGHT TO PARTICIPATE IN A CLASS ACTION LAWSUIT OR CLASS-WIDE ARBITRATION.
 2. Eligibility You represent and warrant that you are at least 13 years of age. If you are under age 13, you may not, under any circumstances or for any reason, use the Services. We may, in our sole discretion, refuse to offer the Services to any person or entity and change its eligibility criteria at any time. You are solely responsible for ensuring that these Terms of Service are in compliance with all laws, rules and regulations applicable to you and the right to access the Services is revoked where these Terms of Service or use of the Services is prohibited or to the extent offering, sale or provision of the Services conflicts with any applicable law, rule or regulation. Further, the Services are offered only for your use, and not for the use or benefit of any third party.
 3. Registration. To sign up for the Services, you must register for an account on the Services (an “Account”). You must provide accurate and complete information and keep your Account information updated. You shall not: (i) select or use as a username a name of another person with the intent to impersonate that person; (ii) use as a username a name subject to any rights of a person other than you without appropriate authorization; or (iii) use, as a username, a name that is otherwise offensive, vulgar or obscene. You are solely responsible for the activity that occurs on your Account, and for keeping your Account password secure. You may never use another person’s user account or registration information for the Services without permission. You must notify us immediately of any change in your eligibility to use the Services (including any changes to or revocation of any licenses from authorities), breach of security or unauthorized use of your Account. You should never publish, distribute or post login information for your Account. You shall have the ability to delete your Account, either directly or through a request made to one of our employees or agents.
 4. Content and Licence.
  1. Definition. For purposes of these Terms of Service, the term “Content” includes, without limitation, information, data, text, photographs, videos, audio clips, written posts and comments, software, scripts, graphics, and interactive features generated, provided, or otherwise made accessible on or through the Services. For the purposes of this Agreement, “Content” also includes all User Content (as defined below).
  2. User Content. All Content added, created, uploaded, submitted, distributed, or posted to the Services by users (collectively “User Content”), whether publicly posted or privately transmitted, is the sole responsibility of the person who originated such User Content. You represent that all User Content provided by you is accurate, complete, up-to-date, and in compliance with all applicable laws, rules and regulations. You acknowledge that all Content, including User Content, accessed by you using the Services is at your own risk and you will be solely responsible for any damage or loss to you or any other party resulting therefrom. We do not guarantee that any Content you access on or through the Services is or will continue to be accurate.
  3. Notices and Restrictions. The Services may contain Content specifically provided by us, our partners or our users and such Content is protected by copyrights, trademarks, service marks, patents, trade secrets or other proprietary rights and laws. You shall abide by and maintain all copyright notices, information, and restrictions contained in any Content accessed through the Services.
  4. Use License. Subject to these Terms of Service, we grant each user of the Services a worldwide, non-exclusive, non-sublicensable and non-transferable license to use (i.e. to download and display locally) Content solely for purposes of using the Services. Use, reproduction, modification, distribution or storage of any Content for other than purposes of using the Services is expressly prohibited without prior written permission from us. You shall not sell, license, rent, or otherwise use or exploit any Content for commercial use or in any way that violates any third party right.
  5. License Grant. By submitting User Content through the Services, you hereby do and shall grant us a worldwide, non-exclusive, perpetual, royalty-free, fully paid, sublicensable and transferable license to use, edit, modify, truncate, aggregate, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display, perform, and otherwise fully exploit the User Content in connection with the Application, the Services and our (and our successors’ and assigns’) businesses, including without limitation for promoting and redistributing part or all of the Application or the Services (and derivative works thereof) in any media formats and through any media channels (including, without limitation, third party websites and feeds), and including after your termination of your Account or the Services or cancellation of subscription. You also hereby do and shall grant each user of the Application and/or the Services a non-exclusive, perpetual license to access your User Content through the Application and/or the Services, and to use, edit, modify, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display and perform such User Content, including after your termination of your Account or the Services or cancellation of subscription. For clarity, the foregoing license grants to us and our users does not affect your other ownership or license rights in your User Content, including the right to grant additional licenses to your User Content, unless otherwise agreed in writing. You represent and warrant that you have all rights to grant such licenses to us without infringement or violation of any third party rights, including without limitation, any privacy rights, publicity rights, copyrights, trademarks, contract rights, or any other intellectual property or proprietary rights.
  6. Availability of Content. We do not guarantee that any Content will be made available on the Application or through the Services. We reserve the right to, but do not have any obligation to, (i) remove, edit or modify any Content in our sole discretion, at any time, without notice to you and for any reason (including, but not limited to, upon receipt of claims or allegations from third parties or authorities relating to such Content or if we are concerned that you may have violated these Terms of Service), or for no reason at all and (ii) to remove or block any Content from the Services.
 5. Undertakings and Rules of Conduct.
  1. As a condition of use, you promise not to use the Services for any purpose that is prohibited by these Terms of Service. You are responsible for all of your activity in connection with the Services.
  2. You shall not (and shall not permit any third party to) either (a) take any action or (b) upload, download, post, submit or otherwise distribute or facilitate distribution of any Content on or through the Service, including without limitation any User Content, that:
   1. infringes any patent, trademark, trade secret, copyright, right of publicity or other right of any other person or entity or violates any law or contractual duty.
   2. you know is false, misleading, untruthful or inaccurate;
   3. is unlawful, threatening, abusive, harassing, defamatory, libelous, deceptive, fraudulent, invasive of another’s privacy, tortious, obscene, vulgar, pornographic, offensive, profane, contains or depicts nudity, contains or depicts sexual activity, or is otherwise inappropriate as determined by us in our sole discretion.
   4. constitutes unauthorized or unsolicited advertising, junk or bulk e-mail (“spamming”).
   5. contains software viruses or any other computer codes, files, or programs that are designed or intended to disrupt, damage, limit or interfere with the proper function of any software, hardware, or telecommunications equipment or to damage or obtain unauthorized access to any system, data, password or other information of ours or of any third party.
   6. impersonates any person or entity, including any of our employees or representatives; or includes anyone’s identification documents or sensitive financial information.
  3. You shall not: (i) take any action that imposes or may impose (as determined by us in our sole discretion) an unreasonable or disproportionately large load on our (or our third party providers’) infrastructure; (ii) interfere or attempt to interfere with the proper working of the Services or any activities conducted on the Services; (iii) bypass, circumvent or attempt to bypass or circumvent any measures we may use to prevent or restrict access to the Services (or other accounts, computer systems or networks connected to the Services); (iv) run any form of auto-responder or “spam” on the Services; (v) use manual or automated software, devices, or other processes to “crawl” or “spider” any page of the Site; (vi) harvest or scrape any Content from the Services; or (vii) otherwise take any action in violation of our guidelines and policies.
  4. You shall not (directly or indirectly): (i) decipher, decompile, disassemble, reverse engineer or otherwise attempt to derive any source code or underlying ideas or algorithms of any part of the Services (including without limitation any application), except to the limited extent applicable laws specifically prohibit such restriction, (ii) modify, translate, or otherwise create derivative works of any part of the Services, or (iii) copy, rent, lease, distribute, or otherwise transfer any of the rights that you receive hereunder. You shall abide by all applicable local, state, national and international laws and regulations.
  5. We also reserve the right to access, read, preserve, and disclose any information as we reasonably believe is necessary to (i) satisfy any applicable law, regulation, legal process or governmental request, (ii) enforce these Terms of Service, including investigation of potential violations hereof, (iii) detect, prevent, or otherwise address fraud, security or technical issues, (iv) respond to user support requests, or (v) protect the rights, property or safety of us, our users and the public.
  6. Third Party Services. The Services may permit you to link to other websites, services or resources on the Internet, and other websites, services or resources may contain links to the Services. When you access third party resources on the Internet, you do so at your own risk. These other resources are not under our control, and you acknowledge that we are not responsible or liable for the content, functions, accuracy, legality, appropriateness or any other aspect of such websites or resources. The inclusion of any such link does not imply our endorsement or any association between us and their operators. You further acknowledge and agree that we shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such website or resource.
 6. Acceptance of Terms of Service.
  1. Paid Services. Certain of our Services may be subject to payments now or in the future (the “Paid Service”). Please note that any payment terms presented to you in the process of using or signing up for a Paid Service are deemed part of this Agreement.
  2. Billing. We use a third-party payment processor (the “Payment Processor”) to bill you through a payment account linked to your Account on the Services (your “Billing Account”) for use of the Paid Services. The processing of payments will be subject to the terms, conditions and privacy policies of the Payment Processor in addition to this Agreement. We are not responsible for error by the Payment Processor. By choosing to use Paid Services, you agree to pay us, through the Payment Processor, all charges at the prices then in effect for any use of such Paid Services in accordance with the applicable payment terms and you authorize us, through the Payment Processor, to charge your chosen payment provider (your “Payment Method”). You agree to make payment using that selected Payment Method. We reserve the right to correct any errors or mistakes that it makes even if it has already requested or received payment.
  3. Payment Method. The terms of your payment will be based on your Payment Method and may be determined by agreements between you and the financial institution, credit card issuer or other provider of your chosen Payment Method. If we, through the Payment Processor, do not receive payment from you, you agree to pay all amounts due on your Billing Account upon demand.
  4. Recurring Billing. Some of the Paid Services may consist of an initial period, for which there is a one-time charge, followed by recurring period charges as agreed to by you. By choosing a recurring payment plan(value pack), you acknowledge that such Services have an initial and recurring payment feature and you accept responsibility for all recurring charges prior to cancellation. WE MAY SUBMIT PERIODIC CHARGES (E.G., MONTHLY) WITHOUT FURTHER AUTHORIZATION FROM YOU, UNTIL YOU PROVIDE PRIOR NOTICE (RECEIPT OF WHICH IS CONFIRMED BY US) THAT YOU HAVE TERMINATED THIS AUTHORIZATION OR WISH TO CHANGE YOUR PAYMENT METHOD. SUCH NOTICE WILL NOT AFFECT CHARGES SUBMITTED BEFORE WE REASONABLY COULD ACT. TO TERMINATE YOUR AUTHORIZATION OR CHANGE YOUR PAYMENT METHOD, LOGIN TO YOUR ACCOUNT AND EDIT YOUR BILLING INFORMATION.
  5. Current Information Required. YOU MUST PROVIDE CURRENT, COMPLETE AND ACCURATE INFORMATION FOR YOUR BILLING ACCOUNT. YOU MUST PROMPTLY UPDATE ALL INFORMATION TO KEEP YOUR BILLING ACCOUNT CURRENT, COMPLETE AND ACCURATE (SUCH AS A CHANGE IN BILLING ADDRESS, CREDIT CARD NUMBER, OR CREDIT CARD EXPIRATION DATE), AND YOU MUST PROMPTLY NOTIFY US OR OUR PAYMENT PROCESSOR IF YOUR PAYMENT METHOD IS CANCELLED (E.G., FOR LOSS OR THEFT) OR IF YOU BECOME AWARE OF A POTENTIAL BREACH OF SECURITY, SUCH AS THE UNAUTHORIZED DISCLOSURE OR USE OF YOUR USER NAME OR PASSWORD. CHANGES TO SUCH INFORMATION CAN BE MADE AT YOUR ACCOUNT MANAGEMENT PAGE. IF YOU FAIL TO PROVIDE ANY OF THE FOREGOING INFORMATION, YOU AGREE THAT WE MAY CONTINUE CHARGING YOU FOR ANY USE OF PAID SERVICES UNDER YOUR BILLING ACCOUNT UNLESS YOU HAVE TERMINATED YOUR PAID SERVICES AS SET FORTH ABOVE.
  6. Change in Amount Authorized. If the amount to be charged to your Billing Account varies from the amount you preauthorized (other than due to the imposition or change in the amount of state sales taxes), you have the right to receive, and we shall provide, notice of the amount to be charged and the date of the charge before the scheduled date of the transaction. Any agreement you have with your payment provider will govern your use of your Payment Method. You agree that we may accumulate charges incurred and submit them as one or more aggregate charges during or at the end of each billing cycle.
  7. Auto-Renewal for Subscription Services. Any Subscription Services you have signed up for will be automatically extended for successive renewal periods of the same duration as the subscription term originally selected, at the then-current non-promotional rate, unless you opt out of auto-renewal or cancel the subscription (as may be available, in which case can be done through your Account Settings or “Manage Subscription” under “Me” menu). To change, cancel or resign your Subscription Services at any time, go to Account Settings or “Manage Subscription” under “Me” menu. If you cancel or terminate a Subscription Service, you may use your subscription until the end of your then-current term; your subscription will not be renewed after your then-current term expires. However, you won’t be eligible for a prorated refund of any portion of the subscription fee paid for the then-current subscription period.
  8. Reaffirmation of Authorization. Your non-termination or continued use of a Paid Service reaffirms that we are authorized to charge your Payment Method for that Paid Service. We may submit those charges for payment and you will be responsible for such charges. This does not waive our right to seek payment directly from you. Your charges may be payable in advance, in arrears, per usage, or as otherwise described when you initially selected to use the Paid Service.
 7. Terms of Sale. By purchasing any Services, including Offers, Deals, Discounts, Promotions, Offering, Product or participating in other available programs via the Application or site, you agree to the Terms of Use, including, without limitation, the Terms of Sale specified below.
  1. In General. Descriptions of Services, offers, activities, and products advertised on the Application or our site are provided by the provider or other referenced third parties (referred to as “Provider”). TOY WORLDWIDE does not investigate or vet Providers. TOY WORLDWIDE is also not responsible for any claims associated with the description of the Provider’s Offerings, Services, or Products. Pricing related to Provider’s Offerings, Products, Services, and other programs on the Application or site may change at any time at TOY WORLDWIDE’ sole discretion without notice.
  2. A Provider may advertise goods, services, or experiences on the Application or site, or with respect to Products, Services, or Offerings, supply items to TOY WORLDWIDE, that require Provider to have an up-to-date regulatory authorization, license, or certification. TOY WORLDWIDE does not verify, validate, or collect evidence of any regulatory authorization, license, or certification from any Provider. You should make whatever investigation you deem necessary and appropriate before purchase of any Service, Product, or Offerings. Providers are solely responsible for the Services, Products, or Offerings being provided or the care and quality of those items.
  3. Gifts and Promotions. From time to time, we may make available gift cards for TOY WORLDWIDE membership, or other types of promotions or promotional plans. Promotions and promotional plans may be redeemed as described in the specifics of the promotion and may be subject to additional or different terms. Promotions and promotional plans (i) are only available to new customers that have never had a TOY WORLDWIDE account before, (ii) are not transferable, (iii) can only be used once, (iv) cannot be combined with other offers, (v) cannot be redeemed for cash, (vi) are void where prohibited, and (vii) may be subject to additional terms, conditions, and limitations.
  4. Offers. Offers are redeemable for certain goods, services, or experiences offered by, or facilitated through, the Provider identified with the offer. The Provider is solely responsible for redeeming the offer and for the care and quality of all goods, services, and experiences it provides to you and for any and all injuries, illnesses, damages, claims, liabilities, and costs it may cause you to suffer, directly or indirectly, in full or in part, whether related to the use or redemption of an offer or not. You waive and release TOY WORLDWIDE and its subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, employees, and agents from any liabilities arising from or related to any act or omission of a Provider in connection with your use of a offer, activity, or the goods, services, or experiences a Provider provides.
  5. Free Trials and Other Promotions. Any free trial or other promotion that provides access to a Paid Service must be used within the specified time of the trial. You must stop using a Paid Service before the end of the trial period in order to avoid being charged for that Paid Service. If you cancel prior to the end of the trial period and are inadvertently charged for a Paid Service, please contact us at Hello@TOY WORLDWIDE.com.
  6. Refer-A-Friend. TOY WORLDWIDE’ Refer-a-Friend program (“RAF program”) is a promotional activity by which you may earn TOY WORLDWIDECredit if a non-TOY WORLDWIDEcustomer you referred joins TOY WORLDWIDE as a monthly paying subscriber and makes a qualifying purchase on the Application or site. In order to be eligible to earn TOY WORLDWIDE Credits through the RAF Program, you must be eligible to accumulate and redeem TOY WORLDWIDE Credits, maintain a TOY WORLDWIDE account in good standing and with an active paid subscription. To participate, refer friends who are not current TOY WORLDWIDE subscribers and who have never purchased a subscription from the Application (“New User”) by sending them your personal referral link (“Unique Link”), available on the Application or provided to you as a recipient of a special offer. For a New User who accesses your Unique Link and, within the time period as allowed by the system (i) registers on the Application, and (ii) makes an initial purchase of a TOY WORLDWIDEsubscription priced at Baht 1,295 (One Thousand Two Hundred and Ninty-Five Baht) or more (“Eligible Offer”), TOY WORLDWIDE will, within a reasonable amount of time, post to your account any TOY WORLDWIDE Credits you are eligible to receive. TOY WORLDWIDE may provide various tools to help you disseminate your Unique Link. You may also share your Unique Link via email and social media. PLEASE NOTE THAT WHENEVER YOU DECIDE TO SHARE YOUR UNIQUE LINK, YOU MUST TELL YOUR FRIENDS THAT YOU ARE ELIGIBLE TO RECEIVE TOY WORLDWIDE CREDITS (CREDIT THAT GOES TOWARDS A SUBSCRIPTION PLAN) IF THEY SIGN UP AND MAKE A QUALIFYING PURCHASE. Failure to disclose this information is a violation of these Terms of Use and TOY WORLDWIDEmay terminate you immediately from the RAF Program, disqualify you from participating in the RAF Program in the future and cause the forfeiture of any TOY WORLDWIDE Credits in your account. TOY WORLDWIDE reserves the right at any time to modify or discontinue the RAF Program, either temporarily or permanently (or any part thereof), with or without notice. TOY WORLDWIDE will not be liable to you in the event of any modification, suspension or discontinuance of the RAF Program.
 8. Warranty Disclaimer.
  1. We have no special relationship with or fiduciary duty to you. You acknowledge that we have no duty to take any action regarding:
   1. which users gain access to the Services;
   2. what Content you access via the Services; or
   3. how you may interpret or use the Content.
  2. You release us from all liability for you having acquired or not acquired Content through the Services. We make no representations concerning any Content contained in or accessed through the Services, and we will not be responsible or liable for the accuracy, copyright compliance, or legality of material or Content contained in or accessed through the Services.
  3. THE SERVICES AND CONTENT ARE PROVIDED “AS IS”, “AS AVAILABLE” AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND ANY WARRANTIES IMPLIED BY ANY COURSE OF PERFORMANCE OR USAGE OF TRADE, ALL OF WHICH ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. WE, AND OUR DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, SUPPLIERS, PARTNERS AND CONTENT PROVIDERS DO NOT WARRANT THAT: (I) THE SERVICES WILL BE SECURED OR AVAILABLE AT ANY PARTICULAR TIME OR LOCATION; (II) ANY DEFECTS OR ERRORS WILL BE CORRECTED; (III) ANY CONTENT OR SOFTWARE AVAILABLE AT OR THROUGH THE SERVICES IS FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS; OR (IV) THE RESULTS OF USING THE SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS. YOUR USE OF THE SERVICES IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.
 9. Indemnification. You shall defend, indemnify, and hold harmless us, our affiliates and each of our and their respective employees, contractors, directors, suppliers and representatives from all liabilities, claims, and expenses, including reasonable attorneys’ fees, that arise from or relate to your use or misuse of, or access to, the Services, Content, or otherwise from your User Content, violation of these Terms of Service, or infringement by you, or any third party using your Account or identity in the Services, of any intellectual property or other right of any person or entity. We reserve the right to assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you, in which event you will assist and cooperate with us in asserting any available defenses.
 10. Limitation of Liability. IN NO EVENT SHALL WE, NOR OUR DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, PARTNERS, SUPPLIERS OR CONTENT PROVIDERS, BE LIABLE UNDER CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, NEGLIGENCE OR ANY OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY WITH RESPECT TO THE SERVICES (I) FOR ANY LOST PROFITS, DATA LOSS, COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, OR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, COMPENSATORY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND WHATSOEVER (HOWEVER ARISING), (II) FOR ANY BUGS, VIRUSES, TROJAN HORSES, OR THE LIKE (REGARDLESS OF THE SOURCE OF ORIGINATION), OR (III) FOR ANY DIRECT DAMAGES IN EXCESS OF (IN THE AGGREGATE) OF the fees paid to us for the particular Services during the immediately previous three (3) month period.
 11. ARBITRATION CLAUSE & CLASS ACTION WAIVER – IMPORTANT – PLEASE REVIEW AS THIS AFFECTS YOUR LEGAL RIGHTS YOU AGREE THAT ALL DISPUTES BETWEEN YOU AND US (WHETHER OR NOT SUCH DISPUTE INVOLVES A THIRD PARTY) WITH REGARD TO YOUR RELATIONSHIP WITH US, INCLUDING WITHOUT LIMITATION DISPUTES RELATED TO THESE TERMS OF SERVICE, YOUR USE OF THE SERVICES, AND/OR RIGHTS OF PRIVACY AND/OR PUBLICITY, WILL BE RESOLVED BY BINDING, INDIVIDUAL ARBITRATION UNDER THE THAI ARBITRATION INSTITUTE, OFFICE OF THE JUDICIARY’S RULES FOR ARBITRATION OF CONSUMER-RELATED DISPUTES AND YOU AND WE HEREBY EXPRESSLY WAIVE COURT PROCEEDINGS; PROVIDED, HOWEVER, THAT TO THE EXTENT THAT YOU HAVE IN ANY MANNER VIOLATED OR THREATENED TO VIOLATE OUR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, WE MAY SEEK INJUNCTIVE OR OTHER APPROPRIATE RELIEF IN ANY RELEVANT COURT IN THAILAND. DISCOVERY AND RIGHTS TO APPEAL IN ARBITRATION ARE GENERALLY MORE LIMITED THAN IN A LAWSUIT, AND OTHER RIGHTS THAT YOU AND WE WOULD HAVE IN COURT MAY NOT BE AVAILABLE IN ARBITRATION. You may bring claims only on your own behalf. Neither you nor we will participate in a class action or class-wide arbitration for any claims covered by this agreement to arbitrate. YOU ARE GIVING UP YOUR RIGHT TO PARTICIPATE AS A CLASS REPRESENTATIVE OR CLASS MEMBER ON ANY CLASS CLAIM YOU MAY HAVE AGAINST US INCLUDING ANY RIGHT TO CLASS ARBITRATION OR ANY CONSOLIDATION OF INDIVIDUAL ARBITRATIONS. You also agree not to participate in claims brought in a private attorney general or representative capacity, or consolidated claims involving another person’s account, if we are a party to the proceeding. This dispute resolution provision will be governed by the Arbitration Act. In the event the Thai Arbitration Institute is unwilling or unable to set a hearing date within one hundred and sixty (160) days of filing the case, then either we or you can elect to have the arbitration administered instead by other arbitrator. Judgment on the award rendered by the arbitrator may be entered in any court having competent jurisdiction. Any provision of applicable law notwithstanding, the arbitrator will not have authority to award damages, remedies or awards that conflict with these Terms of Service. You agree that regardless of any statute or law to the contrary, any claim or cause of action arising out of, related to or connected with the use of the Services or these Terms of Services must be filed within one (1) year after such claim of action arose or be forever banned.
 12. Termination. We may terminate your access to all or any part of the Services at any time, with or without cause, with or without notice, effective immediately, which may result in the forfeiture and destruction of all information associated with your membership. If you wish to terminate your Account, you may do so by following the instructions on the Application or through the Services. Any fees paid hereunder are non-refundable. All provisions of these Terms of Service which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, licenses of User Content, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.
 13. Modification. We reserve the right, in our sole discretion, to modify or replace any of these Terms of Service, or change, suspend, or discontinue the Services (including without limitation, the availability of any feature, database, or content) at any time by posting a notice on the site or by sending you notice through the Services, via e-mail or by another appropriate means of electronic communication. We may also impose limits on certain features and services or restrict your access to parts or all of the Services without notice or liability. WHILE WE WILL TIMELY PROVIDE NOTICE OF MODIFICATIONS, IT IS ALSO YOUR RESPONSIBILITY TO CHECK THESE TERMS OF SERVICE PERIODICALLY FOR CHANGES. Your continued use of the Services following notification of any changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes, which will apply to your continued use of the Services going forward. Your use of the Services is subject to the Terms of Service in effect at the time of such use.
 14. Miscellaneous.
  1. Entire Agreement and Severability. These Terms of Service are the entire agreement between you and us with respect to the Services, including use of the Site, and supersede all prior or contemporaneous communications and proposals (whether oral, written or electronic) between you and us with respect to the Services. If any provision of these Terms of Service is found to be unenforceable or invalid, that provision will be limited or eliminated to the minimum extent necessary so that these Terms of Service will otherwise remain in full force and effect and enforceable. The failure of either party to exercise in any respect any right provided for herein shall not be deemed a waiver of any further rights hereunder
  2. Force Majeure. We shall not be liable for any failure to perform our obligations hereunder where such failure results from any cause beyond our reasonable control, including, without limitation, mechanical, electronic or communications failure or degradation.
  3. Assignment. These Terms of Service are personal to you, and are not assignable, transferable or sublicensable by you except with our prior written consent. We may assign, transfer or delegate any of our rights and obligations hereunder without consent.
  4. Agency. No agency, partnership, joint venture, or employment relationship is created as a result of these Terms of Service and neither party has any authority of any kind to bind the other in any respect.
  5. Notices. Unless otherwise specified in these Term of Service, all notices under these Terms of Service will be in writing and will be deemed to have been duly given when received, if personally delivered or sent by certified or registered mail, return receipt requested; when receipt is electronically confirmed, if transmitted by facsimile or e-mail; or the day after it is sent, if sent for next day delivery by recognized overnight delivery service. Electronic notices should be sent to Hello@TOY WORLDWIDE.com.
  6. No Waiver. Our failure to enforce any part of these Terms of Service shall not constitute a waiver of our right to later enforce that or any other part of these Terms of Service. Waiver of compliance in any particular instance does not mean that we will waive compliance in the future. In order for any waiver of compliance with these Terms of Service to be binding, we must provide you with written notice of such waiver through one of our authorized representatives.
  7. Headings. The section and paragraph headings in these Terms of Service are for convenience only and shall not affect their interpretation.
  8. Governing Law and Jurisdiction. These Terms of Service shall be governed by and construed in accordance with the laws of Thailand.
  9. Contact. You may contact us at the following address: TOY WORLDWIDE.CO.,LTD. Adress:854/9 Luang Phaeng Road, Tabyao, Ladkrabang, 10520.

TOY WORLDWIDE PRIVACY POLICY

Why Privacy Policy?

To let you know, and agree to, how TOY WORLDWIDE (“we”, “our” or “us”) gather, collect, use, disclose or manage customers’ data. This Privacy Policy describes the policies and procedures of us on the collection, use and disclosure of your information on TOY WORLDWIDE application (the “Application”) and the services, features, content, or sites we offer (collectively with the Application, the “Services”). We receive information about you from various sources, including:

 1. (i) if you register for the Application and the Services, through your user account on the Services (your “Account”)
 2. (ii) your use of the Services generally and
 3. (iii) from third party websites and services.

When you use the Services, you are consenting to the collection, transfer, manipulation, storage, disclosure and other uses of your information as described in this Privacy Policy.

What Does Privacy Policy Cover?

This Privacy Policy covers the treatment of personally identifiable information (“Personal Information”) gathered when you are using or accessing the Services. This Privacy Policy also covers our treatment of any Personal Information that our business partners share with us or that we share with our business partners. This Privacy Policy does not apply to the practices of third parties that we do not own or control, including but not limited to any third party websites, services and applications (“Third Party Services”) that you elect to access through the Service or to individuals that we do not manage or employ. While we attempt to facilitate access only to those Third Party Services that share our respect for your privacy, we cannot take responsibility for the content or privacy policies of those Third Party Services. We encourage you to carefully review the privacy policies of any Third Party Services you access.

What Information Do We Collect?

The information we gather enables us to personalize, improve and continue to operate the Services. In connection with certain aspects of the Services, we may request, collect and/or display some of your Personal Information. We collect the following types of information from our users.

 1. Account Information: When you create an Account, you will provide information that could be Personal Information, such as your username, password and email address. You acknowledge that this information may be personal to you, and by creating an account on the Services and providing Personal Information to us, you allow others, including us, to identify you and therefore may not be anonymous. We may use your contact information to send you information about our Services, but only rarely when we feel such information is important. You may unsubscribe from these messages by sending us email at unsubscribe@TOY WORLWIDE.com, although we, regardless, reserve the right to contact you when we believe it is necessary, such as for account recovery purposes
 2. User Content: Some features of the Services allow you to provide content to the Services, such as written comments. All content submitted by you to the Services may be retained by us indefinitely, even after you terminate your Account or cancel the subscription. We may continue to disclose such content to third parties in a manner that does not reveal Personal Information, as described in this Privacy Policy.
 3. Financial Information: We do not currently collect financial information, such as your payment method (valid credit card number, type, expiration date or other financial information); that information is collected and stored by our third party payment processing company (the “Payment Processor”), and use and storage of that information is governed by the Payment Processor’s applicable terms of service and privacy policy.
 4. IP Address and Other Information Collected Automatically:
  1. Cookies are pieces of text that may be provided to your computer through your web browser when you access a website. Your browser stores cookies in a manner associated with each website you visit. We use cookies to enable our servers to recognize your web browser and tell us how and when you visit the site or Application and otherwise use the Services through the Internet.
  2. Our cookies do not, by themselves, contain Personal Information, and we do not combine the general information collected through cookies with other Personal Information to tell us who you are. As noted, however, we do use cookies to identify that your web browser has accessed aspects of the Services and may associate that information with your Account if you have one.
  3. Most browsers have an option for turning off the cookie feature, which will prevent your browser from accepting new cookies, as well as (depending on the sophistication of your browser software) allowing you to decide on acceptance of each new cookie in a variety of ways. We strongly recommend that you leave cookies active, because they enable you to take advantage the most attractive features of the Services.
  4. This Privacy Policy covers our use of cookies only and does not cover the use of cookies by third parties. We do not control when or how third parties place cookies on your computer. For example, third party websites to which a link points may set cookies on your computer.
 5. Information Related to Advertising and the Use of Web Beacons: To support and enhance the Services, we may serve advertisements, and also allow third parties advertisements, through the Services. These advertisements are sometimes targeted and served to particular users and may come from third party companies called “ad networks”. Ad networks include third party ad servers, ad agencies, ad technology vendors and research firms. Advertisements served through the Services may be targeted to users who fit a certain general profile category and may be based on anonymized information inferred from information provided to us by a user, including Personal Information (e.g. gender or age), may be based on the Services usage patterns of particular users, or may be based on your activity on Third Party Services. To increase the effectiveness of ad delivery, we may deliver a file (known as a “web beacon”) from an ad network to you through the Services. Web beacons allow ad networks to provide anonymized, aggregated auditing, research and reporting for us and for advertisers. Web beacons also enable ad networks to serve targeted advertisements to you when you visit other websites. Because your web browser must request these advertisements and web beacons from the ad network’s servers, these companies can view, edit or set their own cookies, as if you had requested a web page from their site.
 6. Aggregate Information: We collect statistical information about how both unregistered and registered users, collectively, use the Services (“Aggregate Information”). Some of this information is derived from Personal Information. This statistical information is not Personal Information and cannot be tied back to you, your Account or your web browser.

How, and With Whom, Is My Information Shared?

The Services are designed to help you share information with others. As a result, some of the information generated through the Services is shared publicly or with third parties.

 1. Public Information About Your Activity on the Services: Some of your activity on and through the Services is public by default. This may include, but is not limited to, content you have posted publicly on the Application or otherwise through the Services.
  1. Registered users may have some of this information associated with their Accounts.
  2. Unregistered users will not have this association, but information concerning their use of the Services (such as what pages they have visited) may be tracked anonymously through the use of cookies and stored by us.

  Please also remember that if you choose to provide Personal Information using certain public features of the Services, that information is governed by the privacy settings of those particular features and may be publicly available. Individuals reading such information may use or disclose it to other individuals or entities without our control and without your knowledge, and search engines may index that information. We therefore urge you to think carefully about including any specific information you may deem private in content that you create or information that you submit through the Services.

 2. IP Address Information: While we collect and store IP address information, that information is not made public. We do at times, however, share this information with our partners, service providers and other persons with whom we conduct business, and as otherwise specified in this Privacy Policy.
 3. Information You Elect to Share: You may access other Third Party Services through the Services, for example by clicking on links to those Third Party Services from within the Site. We are not responsible for the privacy policies and/or practices of these Third Party Services, and you are responsible for reading and understanding those Third Party Services’ privacy policies. This Privacy Policy only governs information collected on the Services.
 4. Aggregate Information: We share Aggregate Information with our partners, service providers and other persons with whom we conduct business. We share this type of statistical data so that our partners can understand how and how often people use our Services and their services or websites, which facilitates improving both their services and how our Services interface with them. In addition, these third parties may share with us non-private, aggregated or otherwise non Personal Information about you that they have independently developed or acquired.
 5. Email Communications with Us: As part of the Services, you may occasionally receive email and other communications from us, such as communications relating to your Account. Communications relating to your Account will only be sent for purposes important to the Services, such as password recovery.
 6. User Profile Information: User profile information including your username and other information you enter may be displayed to other users to facilitate user interaction within the Services. We will not directly reveal user email addresses to other users.
 7. Financial Information: As stated above, we do not currently collect financial information, as that information is collected and stored by our Payment Processor. However, we may from time to time request and receive some of your financial information from our Payment Processor for the purposes of completing transactions you have initiated through the Services, enrolling you in discount, rebate, and other programs in which you elect to participate, protecting against or identifying possible fraudulent transactions, and otherwise as needed to manage our business.
 8. Information Shared with Our Agents: We employ and contract with people and other entities that perform certain tasks on our behalf and who are under our control (our “Agents”). We may need to share Personal Information with our Agents in order to provide products or services to you. Unless we tell you differently, our Agents do not have any right to use Personal Information or other information we share with them beyond what is necessary to assist us for the purpose of the Services. You hereby consent to our sharing of Personal Information with our Agents.
 9. Disclosure due to Business Arrangement: In some cases, we may choose to buy or sell assets, assign or transfer any of our rights and obligations, whether in part or whole, to a third party. In these types of transactions, user information is typically one of the transferred business assets. Moreover, if we, or substantially all of our assets, were acquired, or if we go out of business or enter bankruptcy, user information would be one of the assets that is transferred to, or acquired by a third party. You acknowledge that such transfers may occur, and that any acquirer of us or our assets may continue to use your Personal Information as set forth in this policy.
 10. Necessary Disclosure: We also reserve the right to access, read, preserve, and disclose any information as we reasonably believe is necessary to (i) satisfy any applicable law, regulation, legal process or governmental request, (ii) enforce this Privacy Policy and our Terms of Service, including investigation of potential violations hereof, (iii) detect, prevent, or otherwise address fraud, security or technical issues, (iv) respond to user support requests, or (v) protect our rights, property or safety, our users and the public. This includes exchanging information with other companies and organizations for fraud protection and spam/malware prevention.

Is Information About Me Secured?

Your Account information will be protected by a password for your privacy and security. You need to prevent unauthorized access to your Account and Personal Information by selecting and protecting your password appropriately and limiting access to your computer and browser by signing off after you have finished accessing your Account. We seek to protect Account information to ensure that it is kept private; however, we cannot guarantee the security of any Account information. Unauthorized entry or use, hardware or software failure, and other factors, may compromise the security of user information at any time. We otherwise store all of our information, including your IP address information, using industry-standard techniques. We do not guarantee or warrant that such techniques will prevent unauthorized access to information about you that we store, Personal Information or otherwise.

Choices and Options

 1. You can always opt not to disclose certain information to us, even though it may be needed to take advantage of some of our features.
 2. If you are a registered user, you can access information associated with your Account by logging into the Services.
 3. Cookies can be accessed and deleted through their web browser settings.

Changes

We may revise this Privacy Policy from time to time, and will post the most current version on our website. If a revision meaningfully reduces your rights, we will notify you by posting an announcement on the Services or sending you an email. A user is bound by any changes to the Privacy Policy when he or she uses the Services after such changes have been first posted.

Questions or Concerns?

If you have any questions or concerns regarding privacy using the Services, please send us a detailed message to Hello@TOY WORLDWIDE. We will make every effort to resolve your concerns.

Toy Worldwide Co., Ltd.

Address:854/9 Luang Phaeng Road, Tabyao, Ladkrabang, Bangkok ,10520.
+66(0)61-524-1661
E-mail:Contact@toyworldwide.co.th
Office Hours
Monday – Friday 8:00 AM – 7:00 PM