บริการรับนำเข้า-ส่งออก IMPORT – EXPORT

บริการนำเข้า-ส่งออก ตามสินค้าที่คุณลูกค้าต้องการ มีบริการอื่นๆครบวงจร เช่น FDA มอก.

Ocean Freight forwarder |Air Freight Forwarder |Customsformality |Transportation |Warehousing |Logistics management |One stop service

IMPORT-Export PRODUCTS FROM THAILAND, VIETNAM ,CHINA, KOREA,JAPAN and asian | กลุ่มประเทศอาหรับ (GCC)

“GET BETTER SERVICE FOR CUSTOMER”

Incoterm 2010 Chart

FDA REGISTRATION SERVICE

Service - บริการ

Logistics มาตรฐาน บริการด้วยนวัตกรรม และ สิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจคุณประสบความสำเร็จ  IMPORT /EXPORT /TRANSPORT /CUSTOM /CLEARANCE

บริการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า – ขาออก

บริการสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการจัดการด้านเอกสารสำหรับการนำเข้าและส่งออก

บริการขนส่งทางบก

บริการขนส่งทางอากาศ

บริการขนส่งทางเรือ

บริการขนส่ง Door to Door

บริการแพ็คกิ้ง

บริการโรงเก็บสินค้าและกระจายสินค้า และ บริหารจัดการให้คำปรึกษา

การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร ขาเข้า – ขาออก

“One Stop Service”

    การส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งนำเข้าและส่งออกนั้น จะต้องมีการผ่านขั้นตอนพิธีการทางศุลกากร ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดแต่ละประเภทจะมีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารไม่เหมือนกัน และต้องติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่จะขอใบอนุญาตทั้งนำเข้า-ส่งออกแตกต่างกันไป เราให้บริการด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพอย่างมืออาชีพ จึงสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามความต้องการที่เหมาะสม ภายใต้มาตรฐานตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอของกรมศุลกากร

    การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศต้องผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำสินค้าชิ้นหรือลงเรือ/เครื่องบิน

    การดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยผู้ชำนาญการด้านพิธีการศุลกากร ซึ่งต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก เรามีการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนในการออกสินค้า รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีในการนำเข้า-ส่งออกให้แก่ลูกค้า

บริการสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ 
• คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)
• เขตปลอดอากร (Free Zone)
• การคืนชดเชยค่าภาษีอากร
• เขตประกอบการเสรี (Free Trade Zone)
• การส่งเสริมการลงทุน (BOI)
• การนำเข้าชั่วคราวตามอนุสัญญา เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ (A.T.A. Carnet)

บริการจัดการด้านเอกสารสำหรับการนำเข้าและส่งออก

• บริการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
• บริการขอใบอนุญาตนำเข้า และส่งออกจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ
• บริการร้องขอให้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า ได้แก่
    – การกำหนดราคาของของนำเข้า (Pre-Pricing)
    – การตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า (Pre-Tariff Classification)
    – การกำหนดถิ่นกำเนิดของของที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร (Pre-Origin)
• บริการ SOC (Shipper Owned Container)

บริการขนส่ง Door to Door

    บริการ Door to Door เป็นบริการรับส่งสินค้าที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้า โดยเราจะจัดการไปรับสินค้า ณ สถานที่จัดเก็บสินค้า และจัดการเอกสารให้ทุกอย่าง ตลอดจนการเดินพิธีการศุลกากรที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน จนสินค้าขึ้นเรือหรือขึ้นเครื่องแล้ว เอเย่นต์ของเราที่ปลายทาง จะดำเนินการผ่านพิธีการ และนำสินค้าไปส่งยังสถานที่ปลายทางที่ได้กำหนดไว้

บริการแพ็คกิ้ง

    บริการแพ็คกิ้ง : เรามีบริการแพ็คกิ้งสินค้าหรือสิ่งของชนิดต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกินขึ้นได้ในขั้นตอนการขนส่งทั้งภายในประเทศและการขนส่งไปยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดจะมีการแพ็คที่ไม่เหมือนกัน รวมทั้งวัสดุที่ใช้จะต้องเหมาะสมกับสินค้าเพื่อรองรับการกระแทก ฝุ่นหรือไอนำ และจะต้องพิถีพิถันในการแพ็คเป็นอย่างดี เพื่อปกป้องสิ่งของที่มีค่าของคุณ

บริการโรงเก็บสินค้าและกระจายสินค้า และ บริหารจัดการให้คำปรึกษา

       บริการโรงเก็บสินค้าและกระจายสินค้า : โรงเก็บสินค้าของเรามีเครื่องมือและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครัน และพร้อมให้บริการทำงานด้านการจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีคุณภาพกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดนี้ถูกควบคุมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมงานของเรา

บริการขนส่งทางบก

“One Stop Service”
      บริการขนส่งสินค้าทางรถ รถกระบะ, รถกระบะ 4 ล้อใหญ่ หรือโนปิค, รถ 6 ล้อ , รถ 10 ล้อ และ รถหัวลาก, Reefer, Low-Bed, Heavy Cargo

การจัดการขนส่งทางอากาศ

“One Stop Service”
ด้วยประสบการณ์ทางการขนส่งสินค้าทางอากาศเพื่อให้บริการ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อให้สินค้าได้ถูกจัดส่งได้ทันเวลา เหตุผลหลักๆของการเลือกใช้การขนส่งทางอากาศ คือความรวดเร็ว และสินค้าจัดส่งได้ทันเวลา

การจัดการขนส่งทางทะเล

“One Stop Service”
“เราบริหารจัดการตารางขนส่งให้ได้ตามข้อตกลงของลูกค้า”
เราพร้อมจัดหาพื้นทีบนเรือ ราคาแข่งขันได้กับลูกค้าทุกรายของ การขนส่งทางเรือ คือการขนส่งที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพทางนึง บริษัทคู่ค้าพันธมิตร สายการเดินเรือที่มีบริการไปยังนานาประเทศทั่วโลก ไว้วางใจและพร้อมให้บริการกับลูกค้าทุกรายเสมือนลูกค้าสำคัญ

EX. ให้คำปรึกษา & บริการ IMPORT-EXPORT รับนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามต้องการ “ONE STOP SERVICE”

ปรึกษาฟรี Click me!

Business Matching : หลักสูตร อบรมสัมนาดูงานต่างประเทศ

FREE สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ Import-Export จากเรา 5 ท่านแรกเท่านั้น (หากไม่ทันสามารถลงทะเบียนได้)

PROGRAM HIGHLIGHTS: การเดินทางร่วมเรียนรู้ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม จํานวน 4 วัน 3 คืน

ตอบโจทย์การแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ และ Business Matching กับนักธุรกิจเวียดนาม แบบ Exclusive

สอบถามขอเอกสารเพิ่มเติม Tel: 095-789-8287

Toy Worldwide.Co.,Ltd.

Address:854/9 Luang Phaeng Road, Tabyao, Ladkrabang, 10520.
+66(0)61-524-1661
E-mail:Contact@toyworldwide.co.th
Office Hours
Monday – Friday 8:00 AM – 7:00 PM