บริการรับนำเข้า-ส่งออก/ IMPORT – EXPORT

บริการนำเข้า-ส่งออก ตามสินค้าที่คุณลูกค้าต้องการ มีบริการอื่นๆครบวงจร เช่น FDA มอก.

Ocean Freight forwarder |Air Freight Forwarder |Customsformality |Transportation |Warehousing |Logistics management |One stop service

IMPORT-Export PRODUCTS FROM THAILAND,CHINA, KOREA,JAPAN and asian | กลุ่มประเทศอาหรับ (GCC)

“GET BETTER SERVICE FOR CUSTOMER”

การจัดการขนส่งทางทะเล

“One Stop Service”
“เราบริหารจัดการตารางขนส่งให้ได้ตามข้อตกลงของลูกค้า”
เราพร้อมจัดหาพื้นทีบนเรือ ราคาแข่งขันได้กับลูกค้าทุกรายของ การขนส่งทางเรือ คือการขนส่งที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพทางนึง บริษัทคู่ค้าพันธมิตร สายการเดินเรือที่มีบริการไปยังนานาประเทศทั่วโลก ไว้วางใจและพร้อมให้บริการกับลูกค้าทุกรายเสมือนลูกค้าสำคัญ

2.การจัดการขนส่งทางอากาศ

“One Stop Service”
ด้วยประสบการณ์ทางการขนส่งสินค้าทางอากาศเพื่อให้บริการ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อให้สินค้าได้ถูกจัดส่งได้ทันเวลา เหตุผลหลักๆของการเลือกใช้การขนส่งทางอากาศ คือความรวดเร็ว และสินค้าจัดส่งได้ทันเวลา

3.การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร

“One Stop Service”
  การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศต้องผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำสินค้าชิ้นหรือลงเรือ/เครื่องบิน
     การดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยผู้ชำนาญการด้านพิธีการศุลกากร ซึ่งต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก เรามีการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนในการออกสินค้า รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีในการนำเข้า-ส่งออกให้แก่ลูกค้า

ปรึกษา

ท่านสามารถปรึกษาได้ที่ 061-524-1661 (คุณนนท์ )