Face Shield-เฟสชิลด์ สำหรับเด็ก สวมใส่ง่าย ไม่รัดหัว หน้ากากกันกระเด็น 1แผ่น เป็นพลาสติกใส(Fkid-19)

หายใจสะดวก
ไม่บีบรัด
เฟสชิลด์-Face Shield