หน้ากากอนามัย 3M Nexcare earloop mask มีมาตรฐาน BFE ของแท้100%

หายใจสะดวก
ไม่บีบรัดช่วงปาก
ขณะพูดและหายใจ