หน้ากากอนามัย3M-3M Nexcare หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง(25ชิ้น/1กล่อง) SKU-0025 ของแท้100%

หายใจสะดวก
ไม่บีบรัดช่วงปาก
ขณะพูดและหายใจ