หุ่นยนต์ lego mindstorms education เสริมพัฒนาการ(EV3)

  • มี Port mini USB สำหรับ Load Program
  • รองรับ Function Wifi เพียงติดตั้ง USB Wifi Docker (ใช้ Wifi Docker ได้ แค่บางยีห้อ)
  • มีช่องรับการ์ดหน่วยความจำ Micro SD