ToyWorldWide-รถเข็นช้อปปิ้ง Porsche-พอร์ช-รถมีด้ามเข็นไม่มีวงจรอิเล็คทรอนิกส์และแบตเตอรี่(MEDIUM-SIZED)

  • ตัวรถทำจากพลาสติกชั้นดี ปลอดภัยต่อเด็ก
  • ตัวรถไม่มีวงจรอิเล็คทรอนิกส์และแบตเตอรี่
  • อายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับงานรถเข็นเด็กในห้างสรรพสินค้า อื่นๆ
  • ทนทานแข็งแรง เหมาะกับการใช้งานสาธารณะ