Toyworldwide-เครื่องจ่ายสเปรย์ฆ่าเชื้อ-เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ (แบบขาตั้งสแตนเลส)

-ปลอดภัย
-เครื่องจ่ายสเปรย์ฆ่าเชื้อ
-เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
-ระบบอินฟาเรด ทำงานโดยอัตโนมัติ