Toyworldwide-เครื่องจ่ายสเปรย์ฆ่าเชื้อ-เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ MARVEL ระบบอินฟาเรด ทำงานโดยอัตโนมัติ (TMA-105)

-ปลอดภัย
-เครื่องจ่ายสเปรย์ฆ่าเชื้อ
-เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ MARVEL
-ระบบอินฟาเรด ทำงานโดยอัตโนมัติ