Toyworldwide-เครื่องจ่ายสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติ แบบมีทีรอง(AD60)

-ปลอดภัย
-เครื่องจ่ายสเปรย์ฆ่าเชื้อ
-เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
-ระบบอินฟาเรด ทำงานโดยอัตโนมัติ
-วัดอุณหภูมิได้