Toyworldwide-รับผลิตเสาตั้ง+แท่นวางเครื่องจ่ายเจลฆ่าเชื้อ-เครื่องพ่นเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ พร้อมขาตั้งเหล็กอย่างดี (หัวพ้นแบบเจลแอลกอฮอลล์)

-ปลอดภัย
-เครื่องจ่ายฆ่าเชื้อ
-เครื่องพ่นเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
-ระบบอินฟาเรด ทำงานโดยอัตโนมัติ